Radkovy Radkovy
oficiální stránky obce

mapka.gif
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

v roce 2012 Zastupitelstvo obce přijalo OZV, upravující platby za odpady  1.12.2012
OZV 1/2014 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.9.2014 

OZV 2/2014 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2015 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Program schůzí zastupitelstva obce.doc

GDPR - povinné informace

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů: Obec Radkovy

sídlo: Radkovy 38, IČ: 00636517, DS: 5x7bree, telefon: 581 711 558, obecradkovy@seznam.cz

   

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana Škařupová, e-mail: kancelar@mostenka.cz, tel. 730 590 004.