Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Radkovy č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_poplatek_odpadove_hospodarstvi.pdf

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku ze psů

OZV_poplatek_psi.pdf1. 1. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Radkovy č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf

 


1. 1. 2022

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen

Cenik uhrad za zrizeni vecnych bremen.pdf

 
2.7.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

GDPR - povinné informace

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Obec Radkovy

sídlo: Radkovy 38, IČ: 00636517, DS: 5x7bree, telefon: 581 711 558, obecradkovy@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Michaela Zmeškalová

Email: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

Tel.: 733 784 707