Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

GDPR Informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Obec Radkovy zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Obec Radkovy,

sídlo: Radovy č. 38, IČ: 00636517, DS: 5x7bree , telefon: 581 711 558, e-mail: obecradkovy@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Michaela Müllerová

Šumperská 926, 783 91 Uničov

IČO: 73289167    DIČ: CZ6953025310

Dokumenty:

 

Výkon práv subjektu ú..docx

Ochrana osobních údajů - web obec.pdf

Využívání cookies a ochrana soukromí (1).pdf