Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky v obci > SDH Radkovy

Požárníci

V roce 2019 je SDH Radkovy v tomto složení

  • starosta - Miroslav Bělánek
  • velitel - SDH Josef Bělánek
  • jednatel - František Malhocký
  • hospodář - Petr Klofáč
  • strojník - Josef Baďura
  • Revizoři - Vladimír Kratochvíl, Václav Zemánek
  • Člen výboru - Radek Zapletal

ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V RADKOVÁCH

Píše se r. 1938. Je to rok plný mezinárodního napětí a na obzoru vyvstávají stále zřetelněji mraky obávaného válečného střetnutí. Také naší vlasti hrozí ozbrojené napadení sousední Německou říší. Poněvadž podle předpokladů vojenských odborníků je možné při vypuknutí války napadení letectvem nejen na bojišti, ale i ve vnitrozemí, proti civilnímu obyvatelstvu, tvoří a ustavují se obranná opatření. Formuje se civilní protiletecká obrana. (Říká se tomu ve zkratce CPO.) Do této formace jsou zařazeny civilní osoby, muži i ženy od 14 do 70 let, kteří nejsou povinni vojenskou službou. Protipožární složku v CPO zastávají hasičské sbory. Kde v obci nejsou, zastávají tuto protipožární složku osoby zvlášť pro to vycvičené. Uvedené okolnosti, jakož i to, že nebylo v naší obci dostatečně postaráno o rychlou obranu v případě požáru, ozývají se hlasy po založení hasičského sboru.

Této myšlenky se ujal místní řídící učitel Bedřich Hrabal, který byl velitelem CPO v obci. Osobní návštěvou téměřv každé rodině zjišťoval náladu pro založení hasičského sboru a vybízel občany, aby přistoupili za členy. Dne 7. února se konala v místním hostinci schůze CPO, které se zúčastnil p. Karel Liebiger, úředník cukrovaru v Dřevohosticích, jako okresní velitel CPO a také okresní velitel hasičské župy T. G. Masaryka č. 49 v Bystřici p. Host. Při projednávání protipožárních opatření se zjišťuje, že by bylo nejlépe založit hasičský sbor. Když byla objasněna potřeba založit sbor a probrány stanovy, se přihlásilo z přítomných 25 činných a 40 přispívajících Členů. Založení Sboru dobrovolných hasičů v Radkovach se uskutečnilo na ustavující schůzí, která se konala dne 21. března 1938 v 7 hod. večer v místním hostinci. Závazně se hned přihlásilo 23 činných a 45 přispívajících členů.

Sbor byl přihlášen a přijat do hasičské župy 49 TGM v Bystrici p. Host. Jako dar do vínku, dostal od obce nově založený sbor obecní stříkačku se 60 m hadic a 5 m savic, které obec zakoupila v r. 1920 pro nutnou potřebu od hasičského sboru v Přerově. Byl to starší sice, ale ještě dobrý dvoupístový ruční stroj. Obecní kůlna při domě Č. 29, ve které stával uschován potahový obecní kočár, byla upravena na první hasičskou zbrojnici. Stříkačka dostala nový nátěr a nápis Sbor dobrovolných hasičů v Radkovach. Založení sboru bylo oslaveno spolu s 20. výročím vzniku Československé republiky, sjezdem radkovských rodáků, na němž byl proveden starý zvyk Záhorská svatba.

Do těchto příprav však zasáhla v květnu Částečná mobilizace záložníků, při níž několik bratří ze sboru nastoupilo ke svým vojenským útvarům. Činnost ve sboru byla oslabena, ale přesto se houževnatě pokračuje v pořizování výzbroje i výstroje. Dne 23. července v 10 hod. večer prodělal sbor "první křest ohněm" při požáru domku č. 5 vRadkovach.

Dne 3. srpna se sbor zúčastnil poprvé ve stejnokroji a se stříkačkou okrskové hasičské slavnosti v Dřevohosticích. Při požárnickém cvičení se umístil na druhém místě, v závodech v oblékáni s překážkami a ve stříkání ruční stříkačkou se umístili na prvním místě. Tento rozvíjející se život a ruch ve sboru byl opět narušen všeobecnou mobilizací, vyhlášenou 23. září v 10.15 hod. večer (týkala se všech ročníků do 40 let). Řady členů ve sboru prořídly. Po provedené demobilizaci vojska a událostech, které pak následovaly, nebyla již činnost ve sboru tak radostná. Bylo však nutno jíti stále vpřed. 1.000 Kč z obecní pokladny a podpora 1.850 Kč ze zemského hasičského fondu, je vítaným a vydatným osvěžením pro unavenou sborovou pokladnu. Radkovská mládež daruje sboru své jeviště a přidává k tomu na hotovosti 200 Kč. Dne 16. prosince doprovází sbor ke hrobu zakládajícího člena Adolfa Vašinu, prvního člena, který opouští sbor. Pokladník vykazuje za první uplynulý rok finanční obrat, tj. podpory, dary, různé příspěvky a výnosy zábavných podniků, v částce 14.163,20 Kč. Hotovost 4.961,90 Kč, inventář v hodnotě 12.108,40 Kč a jeviště v ceně 2.000 Kč. Tak proběhl první rok činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Radkovách.

V roce 1978 byla postavena nová hasičská zbrojnice, takže od této doby je veškerý hasičský inventář uskladněn na tomto místě.

Od roku 1990 se změnil název "Svaz požární ochrany" na "Sbor dobrovolných hasičů". Sbor vlastní od roku 1980 hasičské auto M461 a od roku 1990 novou stříkačku PPS-12.

Členská základna v roce 1995 je 40 členů. Z toho lze říci, že asi 16 členů je činných a 24 členů přispívajících. Stále zde platí zásada, že z každého domu je alespoň jeden obyvatel členem místního sboru, i když třeba jen přispívajícím.

V roce 1988 uspořádal místní SDH oslavy k významnému 50. výročí svého založení.