Radkovy obec
Radkovy

Radkovy jsou obec ležící v okrese Přerov. Mají 178 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 253 ha.
Psané prameny se o vsi Radkovy zmiňují dosti pozdě, takže pro nejstarší dějiny vsi je nutno využít formy místního názvu, zeměpisné polohy a archeologických nálezů. Radkovy leží na samé periferii původně osídleného úžení a jejich poloha naznačuje, že vznikly z Dřevohostic (původně Třebohostice).

Když se obyvatelé Dřevohostic rozmnožili a v jejich nejbližším okolí nebylo již vhodných pozemků, jedna rodina nebo několik rodin se usídlilo v blízkém okolí a založilo novou ves. Otec této rodiny slul zřejmě Radek a odtud vzniklo pro novou ves pojmenování Radkov, tj. Radkova ves. Původně bylo užíváno pro ves označení Radkov, ale v 16. století (poprvé r. 1522) se počal uplatňovat tvar Radkovy. Odtud se užívalo střídavě pojmenování Radkov i Radkovy, až úřední název ustrnul jako Radkovy. Podle jména lze soudit, že založení Radkov proběhlo někdy ve 12. či spíše 13. století. Různé nálezy se staly v trati Zámčiska; poněvadž nemáme po ruce popis nalezených předmětů, nelze říci, zda se tu jednalo o předhistorické hradisko nebo o středověkou tvrzku, o které však z písemných pramenů není zpráv. více...