Drobečková navigace

Úvod > Kontakt a mapa > Publicita projektů

Publicita projektů

ROK 2023

Obec Radkovy získala dotaci ve výši 35 000,- Kč na pořízení stanu z Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji.

Snímek obrazovky 2023-11-22 195833.png

 

Rok 2022

Státní zemědělský intervenční fond

stažený soubor.png

Obec Radkovy získala dotaci ve výši 416 240,- Kč na "Rekonstrukci sociálního zařízení obce Radkovy.

2301161011-a3vertical.pdf

 

Rok 2021

Obec Radkovy získala v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“, (dále jen „program“) DOTACI na akci „Oprava vnitřních prostor obecního úřadu Radkovy“ ve výši 500 000,-Kč.

ochranna-znamka-pov-ok-1.jpg

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Rok 2018

V roce 2018 byla obec Radkovy podpořena Olomouckým krajem ve svém projektu "Oprava historické fasády budovy Obecního úřadu Radkovy" částkou 325.000,- Kč. Tato částka tvoří dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Oprava historické fasády budovy Obecního úřadu Radkovy

logo

Obec Radkovy byla podpořena Olomouckým krajem ve svém projektu "Oprava chodníků v obci Radkovy" částkou 300.000,- Kč. Tato částka tvoří dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, dotační titul č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

logo

Protipovodňová opatření obce Radkovy

Projekt, realizovaný v letech 2014-2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navrhované opatření spočívalo ve zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování a vyrozumění a instalace lokálního výstražného systému a zpracování digitálního povodňového plánu.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 849 467 Kč, z toho byl příspěvek z fondu

Evropské unie 722 046,95 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 42 473,35 Kč (5 %) a příspěvek

obce Radkovy 84 946,70 Kč (10 %).