Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakt a mapa > Publicita projektů

Publicita projektů

Rok 2018

V roce 2018 byla obec Radkovy podpořena Olomouckým krajem ve svém projektu "Oprava historické fasády budovy Obecního úřadu Radkovy" částkou 325.000,- Kč. Tato částka tvoří dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Oprava historické fasády budovy Obecního úřadu Radkovy

logo

Obec Radkovy byla podpořena Olomouckým krajem ve svém projektu "Oprava chodníků v obci Radkovy" částkou 300.000,- Kč. Tato částka tvoří dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, dotační titul č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

logo

Protipovodňová opatření obce Radkovy

Projekt, realizovaný v letech 2014-2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navrhované opatření spočívalo ve zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování a vyrozumění a instalace lokálního výstražného systému a zpracování digitálního povodňového plánu.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 849 467 Kč, z toho byl příspěvek z fondu

Evropské unie 722 046,95 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 42 473,35 Kč (5 %) a příspěvek

obce Radkovy 84 946,70 Kč (10 %).