Radkovy Radkovy
oficiální stránky obce

mapka.gif
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky > SK Radkovy

SK Radkovy

Kopaná se začala hrát v Radkovach asi v r. 1927. Přinesl ji Ladislav Foukal z č. 24, který tehdy studoval v Kroměříži. Okamžité našla mnoho příznivců. Hřiště v tehdejší době nebylo možno zřídit, proto sloužila za hřiště náves, která po určitém upravení vyhovovala nejnutnějším požadavkům. Nic nevadilo, že středem návsi probíhá okresní silnice. V pozdější době, kdy už se kopaná rozšířila do okolních vesnic a trochu se zdokonalila, bývaly pořádány v Radkovach každého roku sportovní slavnosti s taneční zábavou. Ovšem jen tehdy, byly-li posečeny louky, protože na lukách se konaly slavnosti. V r. 1937 odhlasovalo obecní zastupitelstvo přidělení pozemku na hřiště a pronajalo kousek louky u domu Koláčkových. Kopaná se tam však nikdy nehrála. Bylo tu upraveno hřiště pro odbíjenou, kde se přes léto hrávalo skoro každý večer až do tmy. Místní sportovci jezdili na kopanou do okolních vesnic, kde již hříště méli, k přátelským a turnajovým zápasům. A v Radkovach se hrávalo dále na návsi.

Obrat nastal v r. 1942, kdy byl místní mládeží založen Sportovní klub Radkovy, zde je nutno vysvětlit, za jakých okolností k tomu došlo. V sousedních obcích - Bezuchov, Soběchleby, Žákovice, Vitonice, Loukov - již byly sportovní kluby založeny a byly dokonce soustředěny v tak zvané "Záhorské lize". Kopaná byla v Radkovách ve velké oblibě nejen u mladých, ale u všech vrstev obyvatelstva. Prožívali jsme druhý rok války a v obci bylo soustředěno velké množství mladých lidí; taneční zábavy byly zakázány, takže kopaná byla pro ně jedinou zábavou. To byly hlavní důvody, proč došlo v březnu 1942 k založení SK Radkovy. Hlavní náplní byla tedy kopaná, ale provozovaly se i jiné sporty, pořádaly se kulturní podniky, divadla, zájezdy a pro posílení pokladny také taneční zábavy - ty ovšem jen při reprodukované hudbě a přes oficiální zákaz.
První a hlavní starostí nové založeného klubu bylo vybudovat hřiště pro kopanou. Obecní zastupitelstvo pochopilo požadavek klubu a přidělilo asi 1,5 měřice neplodného pozemku za Klínem. Již v témže roce se pokoušeli sportovci upravit tento pozemek, kde se dříve dělaly cihly (vepřáky), na hřiště, ale bezvýsledně, poněvadž na tento objem práce sami nestačili. Teprve na jaře 1943 byla práce zadána; na úhradu vyplacených mezd si SK Radkovy vypůjčil Kčs 4.500. V březnu a dubnu 1943 bylo na hřišti rušno. Od časného rána do pozdního večera pracovalo poctivě pět dělníků a jeden pár koní půjčený ochotnými radkovskými občany. Čistou úpravu terénu provedli sportovci sami ve večerních a nočních hodinách za svitu vozové lampy. A dne 3. května 1943 již bylo slavnostní otevření hřiště. V témž roce se již první i druhé mužstvo SK Radkovy přihlásilo do "Záhorské ligy". Byly ovšem ještě potíže s opatřením výzbroje; za války byl naprostý nedostatek všeho zboží, proto si museli mladí sportovci pomoci jak se dalo.

Činnost klubu se od jeho založení na všech úsecích zdárné rozvíjela. Práce výboru byla dobře organizována a všichni členové obětavě a svědomité plnili uložené úkoly. Největšího úspěchu dosáhli sportovci, když v druhém roce účasti v "Záhorské lize" získala obě mužstva první místa. Také v přátelských zápasech byla radkovská kopaná úspěšná. Tím získávala stále větší okruh zájemců, takže v neděli po obědě bylo vidět houfy občanů směřovat na hřiště na pěknou podívanou. Nejvěrnější příznivci doprovázeli podpořit své mužstvo při utkání na cizích hřištích na kolech nebo pěšky í do velkých vzdáleností.

V současné době je hřiště využíváno převážně jen pro vydovádění místní mládeže. Při vhodných příležitostech, alespoň jedenkrát do roka, je zde odehrán atraktivní přátelský fotbalový zápas "ženatí - svobodní", nebo "mladí - starší".

Také na kulturním úseku činnosti se práce dařila. Tak například největší akcí (v červnu 1944) byla "Záhorská svatba" se všemi starými zvyky a obyčeji. Ve spolupráci s mládeží z Radkovy Lhoty a za účinné pomoci všech radkovských občanů se podařil opravdu mohutný kulturní podnik, navštívený zájemci z celého okolí. Tržba téměř 30.000 K a účast 2.500 platících diváků to dokazuje. Radkovská mládež tehdy ukázala, že s pospolitostí a láskou, pří obětavé práci a dobré vůli lze dokázat velké věci.

V r. 1945 přišlo dlouho očekávané osvobození z německé okupace. Pro SK Radkovy to však byla nepřímá příčina pozvolného ukončeni činnosti. Přišly odvody a nástup na vojenské cvičení, odchod do zaměstnání a na studie, případně i přestěhování. Tak zůstal projekt na rozšíření a stavbu hřiště, vypracovaný odbornou firmou v roce 1944 již neuskutečněn. Finanční hotovost asi 30.000 K byla likvidována tím, že 5.000 K bylo věnováno na výstavbu Lidic, 14.000 K věnováno MNV v Radkovách na stavbu telefonu a zbytek ponechán na vázaném vkladě.