Radkovy Radkovy
oficiální stránky obce

mapka.gif
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky > Československý Červený kříž

Československý Červený kříž

Místni skupina ČSČK v Radkovách byla založena v r. 1960 a měla 27 členů. Postupně pak členů přibývalo a v r. 1969 má místní skupina 39 členů. Jako spolkové středisko sloužila na krátkou dobu jedna menší místnost v bývalé škole. Hlavní činnost místní skupiny spočívá v tom, že udržuje v pohotovosti příruční lékárničku pro případ první pomoci při úrazech a zraněních. Takových případů je dost a je jich zaznamenáno až 30 ročně. Funkci zdravotníka zastávala dříve Josefa Pluskalová, nyní Marie Krečmerová. Ročně bylo získáno 4 až 6 dobrovolných dárců krve. Každým rokem bývá v obci pořádána zdravotnická přednáška obvodního lékaře.

Jinak se místní skupina zúčastňuje všech podniků pořádaných v rámci Národní fronty a Osvětové rady při MNV.

Na nákup zdravotnických potřeb přispívá každým rokem místní JZD obnosem 200 Kčs.

Ve vedení místní skupiny se vystřídali ve funkci předsedy Marie Kratochvílová, Alois Kudlík, nyní Jana Skříčková.

Protože místní skupina koná dobře povinnosti na ni kladené, byla v r. 1967 odměněna "Pracovní vlajkou", v r. 1969 předseda "Pamětní plaketou" a pět členek "Modrou stužkou".

V roce 1995 má místní skupina ČČK 39 členů. Ve své běžné činností zajišťují především získávání občanů k darování krve a minimálně dvakrát do roka uspořádají besídky s dětmi.